Link kháng Facebook

– Chat với suport ( 8h15 sáng ) :

https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi

– Gửi kiến nghị cho facebook

www.facebook.com/help/127103474099499

– Đổi tên người dùng (URL) cho page:

https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

– Yêu cầu gộp trang

www.facebook.com/help/249601088403018

– Link Kháng đổi tên Trang

https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

– Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày:

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

– Đổi ngày sinh:

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Vấn đề đăng nhập:

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Check 20% text

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

– Đề nghị nâng ngưỡng

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Tài khoản profile bị hack:

https://www.facebook.com/hacked

– Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/564493676910603

– Mở khoá tài khoản FAQ:

https://en-gb.facebook.com/help/contact/1553947421490701

– Kháng không được phê duyệt qc:

www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

– Kháng Tk bị gắn cờ

www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Kháng bị đá thẻ

https://www.facebook.com/help/contact/418046238594174

– Hồi sinh group:

www.facebook.com/help/contact/157461604368161

– Bỏ block link:

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

– Tài khoản bị khoá:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– TK bị vô hiệu hóa theo chính sách

https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273

– Hoạt động bất thường:

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

– Treo phương thức thanh toán

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

– Không tìm thấy trang trên facebook

www.facebook.com/help/contact/351451441588463

-Tháo capcha cho link

www.facebook.com/business/resources

– Báo cáo 1 vấn đề nào đó:

www.facebook.com/help/181495968648557

– Facebook cho doanh nghiệp:

www.facebook.com/business

– Hỗ trợ nhà quảng cáo

www.facebook.com/business/resources

– Cộng đồng trợ giúp:

www.facebook.com/help/community

-Trung tâm trợ giúp

www.facebook.com/help

– Chính sách quảng cáo:

https://www.facebook.com/policies/ads/

 

Update:

– Kháng nghị:

Link: https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

EMail: paymentsappeals+u8oabw1y.aeav73flom@support.facebook.com

– Xin Nâng ngưỡng

Link: https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

– Chát Support

Link: https://www.facebook.com/business/resources

– Chính sách:

https://www.facebook.com/policies/ads/prohibited_content

– Báo cáo vấn đề đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

– Xác nhận danh tính của bạn bằng giấy tờ tùy thân :

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Đã bị vô hiệu hóa – Không đủ điều kiện :

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Confirm Your Identity With Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

– Tài khoản cá nhân của tôi đã bị vô hiệu hóa :

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

– Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/1461223320847982

– Vấn đề về mã Phê duyệt đăng nhập :

https://www.facebook.com/help/contact/259497704121855

– California’s Shine the Light law :

https://www.facebook.com/help/contact/1647869505427057

– Data Policy Questions :

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

– THAY TÊN CHUẨN, ĐỔI TÊN :

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

– Cung cấp cho chúng tôi phản hồi về tính năng Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

– Báo cáo vấn đề về Trang Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=164405897002583

– Báo cáo Vi Phạm hoặc Xâm Phạm Quyền Của Bạn :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=208282075858952

– Report Pages that Disappeared :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=167646843343666

– Report an Ad :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=234887816572954

– Bank Account Payments :

https://www.facebook.com/help/contact/281141591936826

– Disabled Ad Account Help :

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

– Truy vấn về Thanh toán Quảng cáo :

https://www.facebook.com/help/contact/239064626155650

– Nhận hỗ trợ về thanh toán trên Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

– Facebook Payments Support Center – Enter :

https://www.facebook.com/help/contact/137574362977954

– Give feedback or report that something is broken: Photos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

– Report an Issue with Disappearing Videos :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=333113853388695

– Report an Issue with Chat Disconnections :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=220877088001498

– Report an Issue with Search :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=137406866379070

– Report an Issue with Notifications :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=269067606491964

– Báo cáo vi phạm quyền riêng tư :

https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

– Báo cáo lỗ hổng bảo mật :

https://www.facebook.com/whitehat/report/

– Yêu cầu xóa tài khoản cho ai đó bị ốm, bị thương hoặc mất khả năng :

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Privacy Rights – Video Removal Request :

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

– Report an Issue with Facebook on Mobile :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=110188012426789

– Report an Unavailable Group or Event :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=157461604368161

– Gọi điện tới Facebook theo số: (1) 1-800-694-2600 hoặc 1-800-601-0077

– Yêu cầu thay đổi ngày sinh :

https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Hợp nhất các trang trùng lặp :

https://www.facebook.com/pages/merge/

– Phản hồi của bạn về trang :

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

– Mentions Verification Request :

https://www.facebook.com/help/contact/1491114197882751

– Báo cáo tài khoản giả mạo :

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

– Yêu cầu tưởng nhớ :

https://www.facebook.com/help/contact/1605213279719667

– Mẫu báo cáo bản quyền :

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

– Báo cáo một sự vi phạm Điều khoản Facebook :

https://www.facebook.com/help/contact/191381691012854

– Must Log In To See This Page Error :

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

– Invalid Email Address Error :

https://www.facebook.com/help/contact/340846992655773

– Vấn đề về SMS (Tin nhắn văn bản) chứa mã xác nhận :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=338822979524831

– Báo cáo vấn đề về xác minh tài khoản :

https://www.facebook.com/help/contact/?id=283958118330524

– Page Promotion Help :

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628?_rdr=p

– Kháng nghị quảng cáo không được phê duyệt :

https://www.inyour.facebook.com/he…/contact/1582364792025146

– Report an Underage Child (South Korea & Spain) :

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

– Report Content Lost During Reactivation :

https://www.facebook.com/help/contact/270321339699849

– Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

– Report an Issue with Video Playback

https://www.facebook.com/help/contact/167024990072620

– Chat Appears Turned Off for Friends :

https://www.facebook.com/help/contact/240186386056090

– Report a Page Unavailable Error :

https://www.facebook.com/help/contact/357161520978587

– Your Feedback About Places :

https://www.facebook.com/help/contact/347276355296268

– Impressum Contact:

https://www.facebook.com/help/contact/232989770111862

– Báo cáo vấn đề về việc xác nhận tài khoản Facebook (*)

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Tên không được chấp nhận

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Xác nhận lại thông tin cá nhân của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

– Xác minh tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

– Xác minh danh tính bằng giấy tờ tùy thân

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767?rdrhc

https://www.facebook.com/help/contact/222853911135005

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

– Xác minh tên

https://www.facebook.com/help/contact/197295393639994

– Đổi tên

https://www.facebook.com/help/contact/245617802141709

– Report bệnh tật

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

– Report die

https://www.facebook.com/help/contact/1465699090320797

– Report sex

https://www.facebook.com/help/contact/207005222725325

– Xác nhận danh tính khi bị check ảnh hoặc bắt up cmnd

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

– Dành cho không thể đăng nhập được tài khoản do đăng nhập từ xa .mã code đt…( mấy bé check acc nên xài )

https://www.facebook.com/help/contact/logout

– Xác nhận thông tin cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

– Block do không đủ tiêu chuẩn sd fb

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Block do ăn vé tên giả

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Verify lại account

https://www.facebook.com/help/contact/174964429275926

– Đổi ngày sinh : https://www.facebook.com/help/contact/233841356784195

– Give Us Feedback About a Facebook Feature https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

Give feedback or report that something is broken: Photos https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

Report a Problem or Provide Feedback Regarding the Facebook Local Currency Migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

Your Feedback About Facebook for Every Phone

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

Must Log In To See This Page Error

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

Facebook Home: Mobile OEM and Operator Interest

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

Verified badge Một số nước vào được

https://www.facebook.com/help/contact/538602519577289

Facebook Payments – Developer Payout Registration – Additional Information

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417 Đăng ký thanh toán cho nhà phát triển app

Report an Issue with Webcam Videos on Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

Facebook Ads Guide https://www.facebook.com/business/ads-guide Hướng dẫn quảng cáo

Advertising Policies https://www.facebook.com/policies/ads/ Chính sác quảng cáo

Image Text Check

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay Đo 20% text

Email Reporting a Violation or Infringement of Your Rights ip@fb.com Các vấn đề về kháng cáo bản quyền, báo cáo vi phạm bản quyền…

The Facebook stickers program stickers@fb.com Liên hệ về việc update stickers

Personal Data Requests datarequests@support.facebook.com Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Facebook Research Team fbsurvey@fb.com

Facebook Advertising Support fbadsupport@fb.com

Business Manager Invoicing Application adaccountcreationsea@fb.com

Access Access Restricted (Bad IP) https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252 Truy cập

bị hạn chế, ip bị chặnSubmit Feedback for Facebook Accessibility and Assistive Technology https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

Facebook Ads API Standard Access Application https://www.facebook.com/business/standardadsapi

Personal Data Requests

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

Request Access to the Mobile Partner Portal

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

Accounts Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

Account Disabled – Ineligible

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Disabled – multiple accounts

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

Account Disabled – 13 Underage

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

Account Disabled – Confirm Your Identity With Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

Report an Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

My Personal Account is Memorialized

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

My Personal Account was Disabled

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

Report an Impostor Account / Report a High-Priority Impostor Account

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

Account Disabled – Confirm Your Identity with an ID

https://www.facebook.com/help/contact/319547548123767

Account Disabled – Confirm Your Identity

https://www.facebook.com/help/contact/183190208381429

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

Report a Login Issue

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

Account Disabled – Help Us Confirm Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/445633002198593

Changing Your Name

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

Report an Underage Child (South Korea & Spain)

https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791 Báo cáo trẻ em dưới vị thành niên (Hàn Quốc & Tây Ban Nha) account dưới 14 tuổi

Child Data Request https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051 Người bảo hộ cho tài

khoản dưới vị thành niên

Report an Underage Child https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097 Báo cáo account

dưới 13 tuổi

Request Help with Your Child’s Ads Settings

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614 Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ dưới 18

Personal Data Requests https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047 Các vấn đề về dữ liệu cá nhân

Account Removal Request for a Medically Incapacitated Person

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088 Yêu cầu xoá tài khoản cho người mất năng lực do bệnh tật

Memorialization Request https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192 Yêu cầu tưởng niệm account người đã mất

Requesting Content From a Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245 Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

Special Request for Deceased Person’s Account

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480 Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

Didn’t Receive Confirmation Email https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

Gặp vấn đề về việc xác nhận tài khoản qua email

Email Address Already in Use https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641 Vấn đề email

bị người khác sử dụng

Email Address Already Taken https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459 Không thể

tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

Profile Pictures on the Login Page https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550 Yêu cầu

xoá hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập Facebook

Security Checks Preventing Login https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862 Gặp

vấn đề kiểm tra bảo mật ngăn chặn không cho đăng nhậpReport an Issue with Facebook Mobile Texts https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

Report an Issue with Facebook on Mobile https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

Changing Your Language-Specific Name https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186 Thay đổi tên theo ngôn ngữ khác

Report an Issue with Verifying Your Account https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524 Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

Report a Privacy Rights Violation https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922 Báo cáo vi phạm quyền riêng tư

Privacy Rights – Photo Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561 Quyền riêng, yêu cầu xoá ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=456046581124903

https://www.facebook.com/help/contact/?id=345665165520196

https://www.facebook.com/help/contact/?id=309806519104948

Privacy Rights – Video Removal Request https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783 Quyền riêng, yêu cầu video

https://www.facebook.com/help/contact/139646232852264

Request Help with Your Child’s Ads Settings https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

Filing a DMCA Counter-Notification https://www.facebook.com/support/legal/dmca_counter… Khiếu nại về việc xoá lầm bản quyền

Pages & Ads Request a Page Name Change https://www.facebook.com/help/contact/397398423644812

Yêu cầu thay đổi tên Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260

Yêu cầu Hợp nhất Trang https://www.facebook.com/help/contact/250788488358405

Yêu cầu hợp nhất các trang trùng lặp của bạn https://www.facebook.com/help/contact/198413943679086

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/428424453864274

Yêu cầu Tên người dùng cho Trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925

Xóa trang – Yêu cầu gỡ xuống trang https://www.facebook.com/help/contact/594141870637095

Tạo cấu trúc vị trí – Yêu cầu vị trí truy cập cho trang của bạn https://www.facebook.com/help/contact/676278012421143

Khiếu nại một trang không công bố https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

Khiếu nại vi phạm chính sách trang https://www.facebook.com/help/contact/747290928644106

Trang không xuất hiện trong tìm kiếm https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

Phản hồi của bạn về Trang https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147 Báo cáo vấn đề về trang và phản hồi về trang

Báo cáo trang bị tấn công https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353 Restore lại trạng thái trước khi bị kích admin

Trang web hoặc nội dung bị chặn https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

Appeal Page Name Change Request https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281 Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

Page Promotion Help https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628 Liên hệ về vấn đề quảng cáo trang

Your Feedback about Pages Insights https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights https://www.facebook.com/help/contact/144059062408922

Copyright Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547 Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/539946876093520

Trademark Report Form https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647 Báo cáo vi phạm thương hiệu

Trademark Complaint Inquiry Form https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632 Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

Counterfeit Report Form https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065 Báo cáo hàng giả

Reporting a Violation or Infringement of Your Rights – Other https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053 Báo cáo vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của bạn

Directory of Intellectual Property Offices http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

Get Facebook Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

Disabled Payments Support https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

Ads Payments Inquiry https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

Suspended Payment Method https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

Cre: sưu tầm

—————————————

Page Admin Security Check https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

Report an Issue with Home Page or News Feed https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

Request for Community-Created Page Review https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537 Xem lại danh cộng đồng sai danh mục

Your Feedback About Promoted Page Likes https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

Disable Payments Request https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

Contact Facebook About Your Purchase https://www.facebook.com/help/contact/691954850842417

Policy Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/766321470101104 Kháng cáo tài khoản vi phạm chính sách

Disabled Ad Account Help https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090 Kháng cáo khoá tài khoản

Disabled Payments and Ads Manager https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879 (Kháng cáo khoá tài khoản bất thường )

Appeal a Disapproved Ad https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146 Kháng mẫu quảng cáo không được duyệt

Ad Pending Review https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

Disabled Advertising for Pages https://www.facebook.com/help/contact/536515906554077

Report an ad https://www.facebook.com/help/contact/234887816572954

Unauthorized Charge https://www.facebook.com/help/contact/733689746780575 Thanh toán trái phép

Business Manager Invoicing Application https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

Instagram Report a Photo or Video for a Violation of Your Privacy Rights on Instagram https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

https://help.instagram.com/contact/504521742987441

Requiring login every time https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478 Vấn đề tài khoản instagram bị đăng xuất khi thoát app

Request to Merge Instagram Accounts https://www.facebook.com/help/contact/1385598951765341

Request to Delete an Unauthorized Instagram Account https://www.facebook.com/help/contact/811271035621460

Request to Claim an Instagram Username https://www.facebook.com/help/contact/893251070734805

Email Address Already in Use https://help.instagram.com/contact/151081798582137 \

Removal Request for Deceased Person on Instagramhttps://help.instagram.com/contact/1474899482730688 (Yêu cầu xoá tài khoản người mất)

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây