Trọn bộ công cụ marketing

Trọn bộ công cụ marketing vô cùng hữu dụng cho các marketer, các công cụ vô cùng hữu dụng khi triển khai chiến dịch.

KEYWORD – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH TỪ KHÓA

 Google Keyword Planner https://adwords.google.com/keywordplanner

 Google Trends https://trends.google.com/trends/

 Keyword Tool http://keywordtool.io/

 Uber Suggest https://ubersuggest.io/

 WordStream http://www.wordstream.com/free-keyword-tools

 Moz Keyword Explorer https://moz.com/explorer

 SERPs Keyword Research https://serps.com/tools/keyword-research/

LINK ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH BACKLINK

 Ahrefs https://ahrefs.com/

 Moz Open Site Explorer https://moz.com/researchtools/ose/

 Majectic Seo http://www.majesticseo.com/

 SEOprofiler https://www.seoprofiler.com/

 LinkAssistant https://www.link-assistant.com/linkassistant/

 Monitor Backlink https://monitorbacklinks.com/

???? WEBMASTER TOOLS – CÁC CÔNG CỤ DÀNH CHO WEBMASTER

 Google Webmaster Tools https://www.google.com/webmasters/tools/

 Bing/Yahoo Webmaster Tools https://www.bing.com/toolbox/webmaster

 Yandex Webmaster Tools https://webmaster.yandex.com/

WEBSITE SPEED – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA TỐC ĐỘ WEBSITE

 Google PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

 Think with Google https://testmysite.thinkwithgoogle.com/

 Pingdom Website Speed Test https://tools.pingdom.com/

 Webpage Test http://www.webpagetest.org/

WEBSITE AUDIT – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE

 WooRank SEO Checker https://www.woorank.com/

 SeoSiteCheckup https://seositecheckup.com/

 Moz Pro On-Page https://moz.com/tools/onpage-grader

 Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/

RANK CHECKING – CÁC CÔNG CỤ KIỂM TRA THỨ HẠNG TỪ KHÓA

 Helu Ranking http://ranking.helu.vn/

 SerpLab – SERP checker https://www.serplab.co.uk/serp-check.php

 RankTracker https://www.ranktracker.com/

 Moz Pro Rank Tracker https://moz.com/tools/rank-tracker

 SerpStat https://serpstat.com/

TRAFFIC ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH WEBSITE TRAFFIC

 Google Analytics http://www.google.com/analytics/

 SimilarWeb https://www.similarweb.com/

USER ANALYTICS – CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG TRÊN WEBSITE, BẢN ĐỒ HEATMAP

 Heap Analytics https://heapanalytics.com/

 FullStory https://www.fullstory.com/

 Piwik https://piwik.org/

CONTENT MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ VỀ NỘI DUNG

 Small SEO Tools https://smallseotools.com/plagiarism-checker/

 CopyScape http://www.copyscape.com/

 BuzzSumo http://buzzsumo.com/

 Grammarly https://www.grammarly.com/

SOCIAL MANAGEMENT – CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÍ MXH NHƯ FACEBOOK, TWITTER

 Buffer https://buffer.com/

 Hootsuite https://hootsuite.com/

 Dlvr.it https://dlvrit.com/

 Social Bakers https://www.socialbakers.com/

SOCIAL LISTENING – CÁC CÔNG CỤ THEO DÕI (MONITORING), LẮNG NGHE (LISTENING) MẠNG XÃ HỘI

 Google Alerts https://www.google.com/alerts

 SMCC https://smcc.vn/

 SocialOne http://en.socialone.us/

 BuzzMetrics http://buzzmetrics.com/

 SocialHeat http://www.younetmedia.com/socialheat-social-monitoring

 Sociograph.io https://sociograph.io/

EMAIL MARKETING – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ EMAIL

 MailChimp https://mailchimp.com/

 MailGun https://www.mailgun.com/

 Mail-Tester https://www.mail-tester.com/

 Google Email Markup https://developers.google.com/gmail/markup/

 SendPulse https://sendpulse.com/

DOMAIN/HOSTING – CÁC NHÀ CUNG CẤP TÊN MIỀN, HOSTING LỚN CÓ UY TÍN

 Godaddy http://chauvn.com/godaddy

 Namecheap http://chauvn.com/namecheap

 Vultr http://chauvn.com/vultr

LANDING PAGE – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ TẠO LANDING PAGE

 LadiPage https://ladipage.vn/

 InstaPage https://instapage.com/

 LeadPages https://www.leadpages.net/

 Unbounce https://unbounce.com/

MULTIMEDIA DESIGN – CÁC CÔNG CỤ HỖ TRỢ THIẾT KẾ HÌNH ẢNH, VIDEO, ICON, FONT CHỮ

 Canva https://www.canva.com/

 Pencil http://pencil.evolus.vn/

 Fotor http://www.fotor.com/

 Uplevo http://www.uplevo.com/get-started

 BannerSnack http://bannersnack.com/

 Compressor https://compressor.io/

 Animaker https://www.animaker.com/

 Pixabay https://pixabay.com/

 VectorStock https://www.vectorstock.com/

 Icon Finder https://www.iconfinder.com/

 1001 Fonts http://www.1001fonts.com/

CHATBOX/LIVECHAT – CÁC CÔNG CỤ TƯƠNG TÁC VỚI NGƯỜI DÙNG

 Zopim https://www.zopim.com/

 Zendesk https://www.zendesk.com/

 Subiz https://subiz.com/vi/

 VChat http://vchat.vn/

DIGITAL MARKETING RESOURCES – CÁC WEBSITE CHUYÊN VỀ DIGITAL MARKETING

 Moz Blog http://moz.com/blog

 Marketing Land http://marketingland.com/

 Marketo http://blog.marketo.com/

 Search Engine Land http://searchengineland.com/

 Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/

 Search Engine Journal https://www.searchenginejournal.com/

 Search Engine Roundtable http://www.seroundtable.com/

 Social Media Today http://www.socialmediatoday.com/

 HubSpot http://www.hubspot.com/

 Copy Blogger http://www.copyblogger.com/blog/

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây