Thứ Sáu, Tháng Mười 30, 2020
Nay rảnh ngồi tính viết một bài về xác minh BM cho anh em có những BM lưu giữ nhiều tài khoản quảng cáo, pixel ... cần xác minh để có thể kháng nghị được khi nó bị vô hiệu hóa. Về...
Tải ảnh Unsplash Là website cung cấp những hình chụp chất lượng cực cao, phải gọi là “nét như sony”, cứ mỗi 10 ngày thì sẽ có thêm 1o ảnh mới được update thêm, không phải trả phí bản quyền. Picjumbo Picjumbo có...

Link kháng Facebook

– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook www.facebook.com/help/127103474099499 – Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925 – Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên Trang https://www.facebook.com/help/contact/221445081367260 – Đổi tên cá nhân không phải chờ 60 ngày: https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333 –...
I - Các kỹ năng cơ bản bắt buộc có: Fake Ip, Phân loại clone, kỹ thuật login, Business Facebook. 1 - Fake IP: Thuật ngữ này tồn tại trong giới từ lúc mới có internet, các bạn hiểu đơn giản...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the multilingual friends Katy and Sara posed themselves when they determined to learn...
- Advertisement -

Recent Posts