BÀI VIẾT MỚI

Chia sẻ cách xác minh BM Facebook (Trình quản lý doanh nghiệp) theo đúng...

Nay rảnh ngồi tính viết một bài về xác minh BM cho anh em có những BM lưu giữ nhiều tài khoản quảng cáo, pixel ... cần xác minh...

Trọn bộ công cụ marketing

Trọn bộ công cụ marketing vô cùng hữu dụng cho các marketer, các công cụ vô cùng hữu dụng khi triển khai chiến dịch. KEYWORD – CÁC CÔNG CỤ PHÂN...

Những công cụ bậc nhất phục vụ cho Marketer

Tải ảnh Unsplash Là website cung cấp những hình chụp chất lượng cực cao, phải gọi là “nét như sony”, cứ mỗi 10 ngày thì sẽ có thêm 1o ảnh mới...

Link kháng Facebook

– Chat với suport ( 8h15 sáng ) : https://www.facebook.com/business/form/chat?hc_location=ufi – Gửi kiến nghị cho facebook www.facebook.com/help/127103474099499 – Đổi tên người dùng (URL) cho page: https://www.facebook.com/help/contact/426864384041925 – Yêu cầu gộp trang www.facebook.com/help/249601088403018 – Link Kháng đổi tên...

Các kỹ năng cơ bản bắt buộc có: Fake Ip, Phân loại clone, kỹ...

I - Các kỹ năng cơ bản bắt buộc có: Fake Ip, Phân loại clone, kỹ thuật login, Business Facebook. 1 - Fake IP: Thuật ngữ này tồn tại trong giới...

The 5 Most Influential People In The World

What's possible in a week? If you dedicated seven days to the achievement of one goal, how ambitious could you make this goal? These were the questions that the...